Το Ωδείο

Το Λακωνικό Ωδείο, ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμόυ, στις 6 Ιουνίου 1996 στην πόλη της Σπάρτης.

Ιδρυτής του είναι ο Αντώνης Βλαχονικολός. Από το 2009 τη Διεύθυνση του Λακωνικού Ωδείου έχει αναλάβει η κόρη του ιδρυτή, Ηλέκτρα Βλαχονικολού.

Το Λακωνικό Ωδείο πληροί τυπικά και ουσιαστικά όλες τις κατά το νόμο προϋποθέσεις για την απονομή πτυχίων και διπλωμάτων, αναγνωρισμένων από το ελληνικό κράτος και τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας για να δείτε τα τμήματα αλλά και τις ειδικότητες που λειτουργούν στο Λακωνικό Ωδείο. Ακόμα μπορείτε να δείτε παρακάτω τους χώρους του ωδείου.

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχετε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Χώροι